Mgr. Michaela Kaprálová


Mgr. Michaela Kaprálová, Proč právě já

3 důvody proč si vybrat mě

 1. pohybuji se v cizojazyčném prostředí, praktikuji jazyky s rodilými mluvčími (španělština, angličtina), moje překlady jsou věrné originálu a v překladu se nic neztratí

 2. dlouhodobě spolupracuji s několika firmami, které se na mou práci mohou spolehnout a díky nim mám odbornou znalost v různých oborech

 3. jsem precizní a pokud mám při překladu nebo tlumočení pochybnosti, raději si nejasnost ověřím, abych nepředávala nesprávné informace

3 výhody, které nabízím

 1. při tlumočení se cítím jako ryba ve vodě

 2. díky působení ve firmách mám přehled v určitých oborech, tedy znám, co překládám

 3. zkušenosti s tlumočením v různých situacích, které ne vždy jsou příjemné

A navíc…

Znám mentalitu a chování lidí, čehož můžu při tlumočení obratně využít. Ne vždy je pro člověka z českého obchodního prostředí jednoduché pochopit Španělsky mluvícího klienta nebo kolegu. S tím mohu být nápomocná.

Můj hlavní přínos pro vás

Věnuji se simultánnímu nebo konsekutivnímu tlumočení a odborným překladům
ze španělštiny/an­gličtiny do češtiny a zpět. Tlumočení a překládání se staly mým koníčkem a věnuji se jim prakticky neustále.
Mám bohaté zkušenosti s tlumočením:

 • technických postupů
 • odborné tlumočení pro firmy a instituce
 • mezinárodních jednání v rámci jedné společnosti
 • školení nových nebo stávajících zaměstnanců na různých stupních odbornosti
 • záležitostí týkajících se úřadů, návštěvy nemocnice a lékaře, policie
 • odborné přednášky
 • školení BOZP, první pomoci, řidičů VZV, školení požární ochrany,
 • obchodních jednání

Moje zkušenost v prostředí firem se prolíná s překladatelskou činností

Vzhledem k tomu, že se pohybuji v cizojazyčném prostředí, v nadnárodních firmách, výhodou je má odborná znalost v oborech jako jsou automotiv, strojírenství, chemický a potravinový průmysl, výroba elektrospotřebičů, oblasti logistiky a personálních zdrojů.

Co umím opravdu nejlépe

Mám praxi ve výrobních podnicích, znám technologie a tedy vím, co překládám.
Ovládám roli tlumočníka, který musí umět přenést nejen informaci, ale i pocity hovořící osoby, popřípadě skupiny osob v rámci jednání. Je důležité, aby nebyly informace ztracené v překladu. Baví mě fungovat jako médium.
Momentálně se věnuji odborným překladům pro firmy z oblasti automotivu, chemie, elektrospotřebičů, strojírenství a další.
Díky tlumočení a překládání u těchto firem mám přehled v technologii vstřikování plastů a ve výměně forem, v procesech chromování a lakování plastů, také s kvalitou, znám proces čištění odpadních vod, úpravu pitné vody, nebo znám problémy a řešení v logistice. Rok jsem strávila intenzivním tlumočením ve všech výrobních halách společnosti Maier CZ jako překladatelka managera logistiky, běžně zde tlumočím také výrobní procesy a jako podpora údžby na chromovací lince. Jedná se o španělštinu, popřípadě o angličtinu. Z oblasti automotivu dále například zmíním znalost postupu technologie výroby stabilizátorů. Z oblasti elektrospotřebičů znám technologii výroby bimetalických termostatů do sklokeramických desek. Dále překládám pracovní smlouvy, dodatky, mzdové výměry, dohody, lékařské zprávy, smlouvy o zakoupení nebo pronájmu strojů, standardizované postupy výkonu práce, nebo Vyhlášky vlády ČR, směrnice a normy v podnících, automobilové normy, ISO.

Moje tradice, historie a zkušenosti

od roku 2016
MAIER CZ s.r.o.

 • tlumočení a překlady španělština/an­gličtina – odborné tlumočení ve výrobních halách, zahraniční návštěvy, návštěvy z Inspekce pro bezpečnost práce, obchodní jednání, školení zaměstnanců (BOZP, logistika, chromovna, vstřikování plastů, standardní postupy práce…), informační schůzky, lékařská vyšetření a další
 • překlady obchodních smluv a výrobních postupů, odborné texty, technické dokumentace, návodky, projektové dokumentace, marketingové materiály, Vyhláška vlády ČR, Postupy standardizované práce do španělštiny/an­gličtiny

EISENMANN – překlad technické dokumentace instalace suché lakovny
MUBEA s.r.o. – překlad specifického postupu výroby stabilizátorů do angličtiny, marketingové materiály
DG Pack – tlumočení při instalaci zařízení na flexibilní obaly
Jablonecká nástrojárna – překlad uživatelského rozhraní stroje – obrazovky na monitoru, které vidí operátor při ovládání stroje vyrábějící specifické díly
CZ EIKA s.r.o. – tlumočení a překlady do španělštiny, školení zaměstnanců, výrobní postupy, technologie strojů vyrábějících bimetalické termostaty do sklokeramických desek
MK Technic trade se – překlady kupních smluv do španělštiny, technické dokumenty pro zábavní atrakce do španělštiny
Aquina s.r.o. – tlumočení obchodních jednání do angličtiny, překlady technologií pro úpravu vody
od roku 2013
SFI s.r.o. – překlady obchodních smluv, pracovních smluv, dodatků a mzdových výměrů do angličtiny
Ardanas Partners a.s. – prezentace přírodního preparátu vyrobeného z Nopálu do angličtiny, prezentace firmy, obchodní korespondence ve španělštině

Mgr. Michaela Kaprálová

Kavaleristů 10, Olomouc
Reklama:

Jazykové weby